TELESKOP PROTEZLER

UZM.DR. İNAN ANIL ÖZDEMİR

TELESKOP PROTEZ NEDİR ?

Teleskop protez diğer protez dişlerden önemli bir noktada ayrılır: Aşınmış dişlerin üstü için iki parçadan oluşan bir kaplama üretilir. Parçanın biri ağızdaki dişin üzerine sıkıca sabitlenen küçük ince bir kapaktır. İkinci parça ise onun üstüne takılır ve protez dişlere bağlıdır. Böylece kaybedilen dişlerin yeri oldukça dikkatli bir şekilde doldurulur. Daha fazla dişin kaybedilmesi durumunda kolaylıkla geliştirilebilmesi özel bir avantajdır.

TELESKOPİK PROTEZLERDE GEREKLİLİK ?

Teleskopik sistemler protetik tedavide yıllarca kullanılmış ve gerek fonksiyonel gerekse estetik açıdan başarılı sonuçlar alınmıştır. Konuş kuronların geliştirilmesiyle birlikte, teleskopik sistemli protezlerin kullanımı yaygınlaşmış ve günümüzde; dikey boyutun Yükseltilmesinde, çene kırıklarının tespitinde, oligodontia mikrodonti, yarık damak, implant üst yapı protezlerinde başarıyla uygulanmaktadır. Teleskopik sistemlerin gelişimi, uygulama alanları, prensipleri, getirdiği avantaj-dezavantajlar, problemler ve vak’a takiplerinin sonuçlarıincelendiğinde. Klinik tecrübe ile birlikte özellikle konuş kuronlu protezlerin doğru vak’alarda titiz yapımı sonucu; sabit protezlerin uygu-lanamıyacağı durumlarda hastaya sabit proteze yakın konforun sağlanabileceği, kuvvet dağılımının düzenlenmesi ile kalan diş ve çevre dokuların sağlığının korunabileceği, hastaya kaybettiği estetik, fonetik ve fonksiyonel özellikleri hekiminizin doğru teşhisi ile birlikte uygulayabilirsiniz.

TELESKOP PROTEZDE AVANTAJ ?

Protez yapılacak kısımla uyumsuzluk yaratacak, aşırı eğri, çapraşık ve uzamış dişler olduğunda, bu dişleri kaybetmektense boylarının kısaltılarak üzerlerine teleskop kron denen iç içe geçen kronlar ya da hassas tutucular uygulanabilir.

Şimdi Arayın!