EKLEM PROBLEMLERİ

ÇENE EKLEM RAHATSIZLIĞI VE SORUNLARI NELERDİR ?

Alt çeneyle üst çeneyi birbirine bağlayan çene eklemindeki kemiksel ve yumuşak dokularda görülen rahatsızlıklardır. Bu rahatsızlıkta sadece tıkırtı sesi gelmesi gibi basit semptomlardan çenenin kilitlenmesine kadar ciddi semptomlar gözlenebilir. Birçok nedenden dolayı meydana gelebilir. (kaza, yanlış tedaviler, stres, alışkanlıklar vb). Çene eklemi rahatsızlığı zaman içerisinde artarak devam eder. Bundan dolayı tedaviye ne kadar erken başlanırsa tedavi başarısı da o kadar artmaktadır.

• Yemek yerken ses gelmesi,
• Kilitlenme veya takılma,
• Ağrı,
• Ağız açıklığında kısıtlılık,

ÇENE HASTALIKLARI NASIL OLUŞUR ?

Çene eklemi hastalıklarına zemin hazırlayan birçok faktör vardır. Bunlardan en önemlileri; • Diş sıkma ve gıcırdatma (bruksizm)

• Stres
• Sürekli olarak tek taraflı çiğnemek
• Çenelerin birbirleriyle ilişkisini etkileyen hatalı protetik işlemler
• Diş eksiklikleri
• Çene bölgesine alınan travmalar, yaralanmalar
• Spor kazaları
• Baş boyun bölgesini etkileyen tümörler ve sistemik rahatsızlıklar
• Çok uzun ve travmatik dental işlemler
• Duruş ve postür bozuklukları
• Nörolojik, psikolojik ve psikiyatrik sorunlar
• Doğumsal anatomik bozukluklar
• Sakız çiğneme, kalem ısırma, tırnak yeme gibi parafonksiyonel alışkanlıklar

ÇENE EKLEM HASTALIKLARININ BELİRTİSİ NEDİR ?

Çiğnemede çene ve yanak bölgesinde ağrı ve yorgunluk hissi
• Çene açma kapamada kayma hissi • Ağız açıklığında azalma • Sabahları çeneyi açmada zorlanma
• Çeneden gelen tıklama (klik) ve sürtünme (krepitasyon) sesi • Çenede kilitlenme • Kulak ağrısı ve kulakta basınç hissi
• Şakaklarda yoğunlaşan baş ağrısı
• Boyun ve omuz bölgesinde ağrı
• Çiğneme kaslarındaki hacimsel değişikliğe bağlı olarak yüzde asimetri
• Diş yüzeylerinde aşınma
• Dişlerde hassasiyet
• Görülen semptomlara bağlı hayat kalitesinin düşmesi ve psikolojik duygu durumun bozulması

Şimdi Arayın!